Giới thiệu Khoa Khoa học cơ bản

04/05/2015 | Số lượt đọc 2083 | Thể loại: Khoa Khoa học cơ bản


 

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

 


 

I/ CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập các môn khoa học cơ bản và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội; 

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng; 

- Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

II/ CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Số lượng: 27 người (trong đó có 1 Tiến sĩ, 26 Thạc sĩ).

2. Nhân sự:


TT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

Điện thoại

1

Phạm Thị Kim Dung

Trưởng khoa

Thạc sĩ

0983.893.875

2

Nguyễn Thu Hương

Phó trưởng khoa
Trường bộ môn Ngoại ngữ

Thạc sĩ

 

 

Bộ môn Lý luận chính trị

3

Phạm Thị Quyên

Trưởng bộ môn
Giảng viên

Thạc sĩ (NCS)

 

4

Nguyễn Thị Hoa

Giảng viên

Thạc sĩ

 

5

Nguyễn Ngọc Lan

Giảng viên

Thạc sĩ

 

6

Nguyễn Thị Minh Quý

Giảng viên

Thạc sĩ

 

7

Đỗ Lê Thị Minh

Giảng viên

Thạc sĩ

 

8

Phạm Thị Tuyết Hạnh

Giáo viên

Thạc sĩ

 

9

Khiếu Thị Oanh

Giảng viên

Thạc sĩ

 

10

Trần Thị Đào

Giảng viên

Thạc sĩ

 

11

Nguyễn Thị Hà

Giảng viên

Thạc sĩ

 

12

Trần Hồng Đức

Giảng viên

Thạc sĩ (NCS)

 

 

Bộ môn Ngoại ngữ

 

 

 

13

Trần Thị Liên Hương

Giảng viên

Thạc sĩ

 

14

Nguyễn Phương Nga

Giảng viên

Thạc sĩ

 

15

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

Giảng viên

Thạc sĩ

 

16

Nguyễn Hồng Thơ

Giảng viên

Thạc sĩ

 

17

Tạ Thị Ngọc Hà

Giáo viên

Thạc sĩ

 

18

Phạm Thị Hương

Giảng viên

Thạc sĩ

 

19

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Giảng viên

Thạc sĩ

 

 

Bộ môn Khoa học tự nhiên

20

Hà Thị Hằng

Giảng viên

Thạc sĩ

 

21

Đinh Thế Tho

Giảng viên

Thạc sĩ

 

22

Trần Thanh Nga

Trưởng bộ môn
Giảng viên

Thạc sĩ

 

23

Hoàng Thị Tĩnh

Giảng viên

Thạc sĩ

 

24

Đỗ Thị Thanh Huyền

Giảng viên

Thạc sĩ

 

 

Bộ môn Giáo dục thể chất – Quốc phòng

25

Nguyễn Phi Thường

Trưởng bộ môn
Giảng viên

Thạc sĩ

 

26

Nguyễn Đức Trung

Giảng viên

Tiến sĩ

 

27

Đào Ngọc Toản

Giáo viên

Thạc sĩ

 

 

III/ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

 Văn phòng khoa: Tầng 2 nhà học A3

Điện thoại: 024.3784.1884

E-mail: khcb@chn.edu.vn