Giảng viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội tham dự Hội giảng Nhà giáo Giáo dục Nghề nghiệp Toàn quốc 2018

09/11/2018 | Số lượt đọc 341 | Thể loại: Tin tức & Sự kiện


 

GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI THAM DỰ HỘI GIẢNG
NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TOÀN QUỐC 2018    Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Toàn quốc 2018 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 9 năm 2018 tại Hà Nội là kết quả của phong trào thi đua dạy tốt học tốt của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đồng thời đóng góp thiết thực vào việc cải tiến, đổi mới phương pháp sư phạm và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.


    Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội với truyền thống thi đua dạy tốt, học tốt và tham dự Hội giảng các cấp trong nhiều năm qua đã cử giảng viên Triệu Thu Hương của khoa Công nghệ thông tin, Điện - Điện tử tham dự Hội giảng với bài giảng thuộc nghề Công nghệ thông tin, đây là một trong những nghề phổ biến có nhu cầu nhân lực lớn, có khả năng đáp ứng yêu cầu của công nghệ 4.0, yêu cầu của Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa và hội nhập quốc tế rất cao. Với khẩu hiệu “Thực tâm, thực tài, thực nghề”, “Gương mẫu, sáng tạo, đổi mới”, tại Hội giảng 373 bài giảng lý thuyết, thực hành và tích hợp thuộc 90 nghề phổ biến tham gia Hội giảng đã được thao giảng và được Ban giám khảo đánh giá, trong đó có bài giảng của giảng viên Triệu Thu Hương.


     Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Toàn quốc 2018 là cơ hội để các Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau về phương pháp, ứng dụng công nghệ mới trong dạy học và chuyên môn, trau dồi đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp và đòi hỏi của thị trường lao động.