LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI VÀ CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

09/11/2018 | Số lượt đọc 663 | Thể loại: Tin tức & Sự kiện


 

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC
GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI VÀ CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG        (CĐCĐ HN) Thực hiện chủ trương của Đảng ủy – Ban giám hiệu nhà trường về việc nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trong đó gắn kết GDNN với doanh nghiệp, thị trường lao động được coi là giải pháp đột phá trong công tác đào tạo nghề của nhà trường.


       Ngày 24/8/2018, tại phòng truyền thống, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội đã tổ chức ký kết hợp đồng hợp tác với các doanh nghiệp ngành xây dựng.


       Tại buổi lễ, các bên đã cùng nhau trao đổi về mục tiêu, phương hướng hoạt động và tiềm năng hợp tác dựa vào ưu thế của mỗi bên, cùng nhất trí hợp tác bền vững và lâu dài gồm các nội dung chính:


       Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực là sinh viên thực tập và sinh viên đã tốt nghiệp cho các doanh nghiệp xây dựng phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp.


       Các doanh nghiệp sẵn sàng tiếp nhận ngay giảng viên, sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội đến thực tập và sinh viên sau khi tốt nghiệp được làm việc tại doanh nghiệp xây dựng.


       Ngay sau lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, Đảng ủy - Ban giám hiệu nhà trường giao cho các bộ phận chuyên môn, khoa xây dựng tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai hiện thực hóa các nội dung đã ký.