THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

13/11/2017 | Số lượt đọc 1167 | Thể loại: Tin tức & Sự kiện


 

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI


          Chiều ngày 08/11/2017, tại phòng họp hiệu bộ trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội đã tổ chức hội nghị thông báo quyết định bổ nhiệm phó hiệu trưởng của UBND Thành phố Hà Nội; quyết định số 7763/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của Chủ tịch UBND Tp Hà Nội v/v bổ nhiệm ông Nguyễn Công Đại, trưởng phòng Tổ chức - Hành chính trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội, giữ chức vụ phó hiệu Trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

           Dự hội nghị thông báo quyết định có các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban giám hiệu, các đồng chí trưởng các đơn vị và các tổ chức đoàn thể nhà trường.